Polityka prywatności

Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Zakład Chemii Gospodarczej Pollena-Astra Sp. z o. o. ul. Herburtów 34, 37-700 Przemyśl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (iodo@lakma.com)
3. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje działania firmy Zakładu Chemii Gospodarczej Pollena-Astra Sp. z o. o. dotyczące informacji, jakie Firma zbiera o swoich klientach i użytkownikach (w jaki sposób są one gromadzone i wykorzystywane). Korzystanie z produktów naszej Firmy, a także odwiedziny na stronie firmy tj. , podlega niniejszej Polityce Prywatności.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następującym celach:
• Z Ch G Pollena-Astra Sp.z o. o. może wykorzystywać Państwa dane osobowe do reklamy bezpośredniej, innych form marketingu bezpośredniego jak również badań rynkowych i badań opinii publicznej. Z Ch. G może także wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu spersonalizowania naszej oferty i dostarczenia jak najbardziej dopasowanych treści. Oznacza to na przykład przedstawianie propozycji
i wyświetlanie dostosowanej zawartości i reklam w usługach naszych i stron trzecich. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a, c.
• Z Ch G Pollena-Astra Sp.z o. o. może wykorzystywać Państwa dane osobowe do zarządzania swoją działalnością gospodarczą i jej rozwijania Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a, b, c.
• Z Ch G Pollena-Astra Sp.z o. o. przetwarza dobrowolnie podane przez Pani/Pana dane w celu odpowiedzi na zapytania oraz przy żądaniu
kontaktu z naszą firmą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w procesie odpowiedzi na Państwa zapytania.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytania.
10. Na naszych stronach zbieramy następujące dane (w tym osobowe):

• Imię,
• Adres email,
• Adres IP,
• Zgody na marketing i zastrzeżenia,
• Dane techniczne wysyłane do Z Ch G Pollena-Astra Sp.z o. o. przez Państwa urządzenia cyfrowe (takie jak komputery i urządzenia mobilne).

11. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje
o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania
z naszego serwisu.
12. Żadnych danych z wyjątkiem potrzebnych do realizacji zamówienia (wysyłka produktów) nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.