System zarządzania jakością

WIZJA


W oparciu o dotychczasowe osiągnięcia zarówno w procesie produkcji, jak i sprzedaży produktów chemii gospodarczej chcemy umocnić naszą pozycję na rynku.

MISJA


Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji w celu zaspokojenia potrzeb naszych Klientów, oferując produkty wysokiej jakości.


STRATEGIA I POLITYKA JAKOŚCI


Firma należy do Grupy Spółek LAKMA. Ze względu na swoją wielkość i lokalizację w strukturze komórek marketingowych i sprzedażowych, LAKMA Strefa Sp. z o.o. jest w Grupie spółką dominującą. Dynamiczny wzrost Spółki LAKMA Strefa, zapewnia jej miejsce wśród liderów na polskich i międzynarodowych rynkach zbytu.
ZChG „Pollena-Astra” Sp. z o.o. jako podwykonawca dla spółki dominującej, realizuje strategię stanowiącą część strategii Lakma Strefa Sp. z o.o. Specjalizuje się w produkcji wyrobów niskotonażowych, ale zaawansowanych technologicznie oraz realizuje produkcję na zamówienia specjalne.
Podstawowym wyznacznikiem działań ZChG „Pollena-Astra” Sp. z o.o. jest słuchanie Klienta oraz przewidywanie Jego obecnych i przyszłych potrzeb. Produkcja jest realizowana w sposób zaplanowany i nadzorowany, gwarantujący terminową realizację zamówień.
Jednocześnie spełniamy wszystkie wymagania ustawodawstwa i przepisów dotyczących jakości wyrobów i ich wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko.

Polityka Jakości realizowana jest przez dążenie do następujących celów strategicznych:
 • poznanie i zrozumienie potrzeb Klienta,
 • optymalizacja rentowności przedsiębiorstwa,
 • planowanie, realizowanie, mierzenie i doskonalenie funkcjonowania procesów organizacji,
 • zarządzanie ryzykiem w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • dysponowanie zmotywowanym zespołem pracowników.

Politykę jakości realizuje się przez poniższe zamierzenia i kierunki działań.
 1. Zaangażowanie całego personelu w sprawy jakości, jako podstawowego obowiązku każdego pracownika.
 2. Tworzenie świadomości jakości u wszystkich pracowników przez ich szkolenie.
 3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wspieranie indywidualnych sukcesów.
 4. Realizację zakupów u wiarygodnych dostawców, którzy oferują dostawy o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom.
 5. Stałe dążenie do optymalizacji procesów produkcji i racjonalne wykorzystanie surowców.
 6. Zapobieganie niezgodnościom, czyli usuwanie przyczyn problemów a nie ich skutków.
 7. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Niniejsza polityka jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników oraz podlega przeglądowi i uaktualnianiu na podstawie decyzji Zarządu.