System zarządzania jakością

W 2017 r. opracowany w firmie system zarządzania jakością został certyfikowany wg najnowszego wydania normy ISO 9001 z 2015 r.

Politykę jakości firmy zamieszczamy poniżej dla wszystkich stron zainteresowanych.

STRATEGIA I POLITYKA JAKOŚCI

Firma należy do Grupy Spółek LAKMA. Spółki będące członkami grupy posiadają wspólny ośrodek decyzyjny w postaci Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników wyznacza strategię dla poszczególnych uczestników Grupy i zatwierdza w tym zakresie propozycje Zarządów Spółek.
Ze względu na swoją wielkość i lokalizację w strukturze komórek marketingowych i sprzedażowych, LAKMA Strefa sp. z o.o. jest w Grupie spółką dominującą.
ZChG „Pollena-Astra” sp. z o.o. jako podwykonawca dla spółki dominującej, realizuje strategię stanowiącą część strategii Lakma Strefa sp. z o.o.

Podstawowym wyznacznikiem działań ZChG „Pollena-Astra” sp. z o.o. jest słuchanie Klienta oraz przewidywanie Jego obecnych i przyszłych potrzeb.
W związku z tym głównym celem firmy jest zapewnienie Klientom wysokiej jakości wyrobów spełniających ich wymagania i oczekiwania, w sposób zaplanowany i nadzorowany, gwarantujący terminową realizację zamówień. Jednocześnie zobowiązujemy się spełniać wszystkie wymagania ustawodawstwa i przepisów dotyczących jakości wyrobów i ich wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko.

Polityka Jakości realizowana jest przez dążenie do następujących celów strategicznych:
• poznanie i zrozumienie potrzeb Klienta,
• zwiększanie rentowności przedsiębiorstwa,
• planowanie, realizowanie, mierzenie i doskonalenie funkcjonowania procesów organizacji,
• dysponowanie zmotywowanym zespołem pracowników.

Politykę jakości Zakład realizuje przez poniższe zamierzenia i kierunki działań.

1. Zaangażowanie całego personelu w sprawy jakości, jako podstawowego obowiązku każdego pracownika.
2. Tworzenie świadomości jakości u wszystkich pracowników przez ich szkolenie.
3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wspieranie indywidualnych sukcesów.
4. Realizację zakupów u wiarygodnych dostawców, którzy oferują dostawy o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom.
5. Stałe dążenie do optymalizacji procesów produkcji i racjonalne wykorzystanie surowców.
6. Zapobieganie niezgodnościom, czyli usuwanie przyczyn problemów a nie ich skutków.
7. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Niniejsza polityka jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników oraz podlega przeglądowi i uaktualnianiu na podstawie decyzji Zarządu.

Przemyśl, 20.12.2017


Certyfikaty jakości:

Certyfikat QualityAustria
Certyfikat IQNet

System zarządzania jakością obejmuje profesjonalne środki czystości oraz produkty konsumenckiej chemii gospodarczej.

W grupie profesjonalnych środków czystości wymienić należy następujące podgrupy:
 • produkty linii obiektowej:
  • do czyszczenia urządzeń sanitarnych,
  • do czyszczenia podłóg,
  • do czyszczenia dywanów i wykładzin,
  • do czyszczenia uniwersalnego,
  • do czyszczenia powierzchni szklanych,
 • produkty linii gastronomicznej:
  • do mycia i nabłyszczania naczyń,
  • do odkamieniania,
  • do odtłuszczania,
  • do czyszczenia grila, piekarnika, pieca konwekcyjnego,
  • do mycia urządzeń chłodniczych,
  • do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością,
 • produkty linii dezynfekcyjnej stosowanej do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni w różnych obiektach.

W grupie produktów konsumenckiej chemii gospodarczej wymienić należy środki stosowane do:
  • prania i płukania tkanin,
  • czyszczenia łazienki i toalet,
  • do odtłuszczania,
  • czyszczenia powierzchni szklanych,
  • czyszczenia dywanów i wykładzin,
  • odkamieniania,,
  • odtłuszczania,
  • renowacji fug i spoin,
  • usuwania pleśni i grzybów,
  • mycia kominków,
  • mycia po remoncie,
  • usuwania przypaleń,
  • czyszczenia i pielęgnacji nagrobków.